Temel Linux Komutları

Üst Kategori: Yardım Dokümanları Kategori: Yeni Başlayanlar için Pardus Topluluk Sürümü

Temel Komutlar öncelikle 1000(Bin)’den fazladır yani hepsini ezberlememiz beklenemez.

İstediğimiz komutu,dosyayı bulmak ve erişmek kısmını anlarsak bizim için hem kolay hem de kullanışlı olacaktır o yüzden ilk başta bir komutun kullanımını nasıl buluruz ?

Aklımızda bir komut veya bir dosya  var ama tam olarak nasıl yazılıyor bilmiyoruz ve onu bulmak istiyoruz.

Bunları en kolay şekilde ifade etmeye çalışacağım.

ilk olarak komutlar hakkında yardım almaya bakalım bu konu hakkında yapmamız gereken tek şey

“man” yazıp yanına komutu yazmak

Örnek: man touch

bu komut touch komutu hakkında genel bilgi verir ve nasıl kullanılacağını gösterir.

ve bu komuta benzer diğer komutlar:

—Bilgi Alma Komutları–

komut –h :  Komut hakkında kısa bilgi
komut –-help : Komut hakkında kısa bilgi
man komut : Komut hakkında detaylı doküman

–Listeleme Komutları–

Linux’ta bir dizindeki dosyaları listelemek için kullanılan komut “ls” dir.

Ekrana sığmayan uzun listeleri göstermek için ise bu komut less ile beraber kullanılabilir.

ls : Bulunduğun dizinin içeriğini göster
ls -a : Gizli dosyaları da göster
ls -l : Uzun listele (sahip, izinler, boyut ve tarih dahil)
ls | less : Uzun listeleri kısaltmak için

–Dizin değiştirme–

cd yol : yol dizinine geçer (cd /home/ veya cd /var/)
cd ~: Sizin home dizininize geçer.
cd -: Bir önceki dizine döner.
cd .. : Bir üst dizine geçer.(cd komıtu ile ..  arasında 1 adet boşluk olmalı cd(boşluk)..)

aksi halde hata verir.

–Dosya ve dizin yönetimi–

Bir dizini veya dosyayı kopyalamak için cp, taşımak için mv, yeni klasör oluşturmak için mkdir, dosyayı silmek için rm, dizini ve içindeki dosyaları silmek için rm -R, boş bir dizini silmek için ise rmdir kullanılır.

Kaynak= üzerinde işlem yapılacak dizin veya dosya adı

hedef= Kopyalanacak alan veya yeni dizin adı.

cp kaynak hedef : Kaynaktan hedefe kopyalar
cp -R kaynak hedef: Önyineli(recursive) kopyalar
mkdir DosyaAdi.: Yeni dizin yaratır
mv kaynak- hedef: Dosyaları taşımak veya adlarını değiştirmek için
rm dosya: Dosyayı kaldırır
rm -R DosyaAdi: Önyineli kaldırır
rmdir DosyaAdi: Boş dizini kaldırır
touch dosya: Dosya varsa tarihini değiştirir, yoksa yaratır
pwd: Çalışılan dizinin ismini verir.

touch: dosya yaratır.

Grep-Head-Tail-More-Cat dosya içeriğine erişmemize olanak sağlar.

Yanlız Grep Metin dosyaadi.txt gibi kullanırsak Dosya içinde yazdığımız Metni arar.

Dosya arama–

Herhangi bir dosyayı sistemde aramak için find ve locate komutları kullanılır.

Find Mevcut Dizin de arar.

Locate ise Tüm Bilgisayarda arar.

Ama diyelim ki siz bir dizin eklediniz ve ardından Locate DizinAdi yazdiniz dizininiz hemen çıkmaz.

Öncelikle UpdateDb yani veritabanı güncelleme işlemi yapmalısınız.

ondan sonra Locate DizinAdi denerseniz yarattığınız dizini bulabilirsiniz.

Find: find /home/cayfer -name nerede.dat

Locate : Locate Test

–Ağ Servislerini Kullanma–

ftp sunucuAdi: FTP sunucusuna bağlanır
ping sunucuAdi: Sunucuya ping isteği gönderir
ssh -l kullanıcıAdı sunucuAdi: Uzaktaki makinaya Secure Shell protokolü ile bağlanır
telnet sunucuAdi: Uzaktaki makinaya TELNET protokolü ile bağlanır.
–Sistem bilgisi görüntüleme–

date: İşletim sisteminin saat ve tarihini görüntüler
df -h: Disk kullanımını görüntüler
free: Bellek kullanımını görüntüler
history: Kullanılan hesap için çalıştırılan komutları listeler
hostname: Yerel sunucu adını verir
rwho -a: Ağa bağlı kullanıcıları listeler
uptime: Bilgisayar açıldığından beri geçen süreyi verir
who: Makineye bağlı kullanıcıları listeler
whoami: Giriş isminizi görüntüler

–Paket Ekleme Kaldırma–

Paket Siler.

sudo apt-get remove program_adı
Paket Yükler.
sudo apt-get install program_adı