Telegram Kullanım Koşulları

Üst Kategori: ROOT Kategori: Kullanım Koşulları

PARDUS TOPLULUK TELEGRAM KULLANIM KOŞULLARI

1) Pardus Topluluk Telegram Gizlilik İlkesi;

a.Bu koşullar Pardus Topluluk yöneticileri tarafından oluşturulan Telegram Pardus Topluluk Takımlarını kapsar.

b.Telegram Pardus Topluluk Takımları özel grup olup yönetici (admin) bilgisi dışında kişi eklenmez.

c.Telegram Pardus Topluluk Takımları sadece pardustopluluk.org sitesine üyelik kaydı yapılanlar eklenir.

ç.Telegram Pardus Topluluk Takımlarına dahil olmak için uygulamanın kurulması gerekmektedir.Uygulamanın sorumluluğu kullanıcıya aittir. Pardus Topluluk uygulamanın kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

d.Telegram Pardus Topluluk takımlarında gerçek ad ve soyad kullanılmalıdır ve topluluk sitesinde kullanılan ad ve soyad ile aynı olmalıdır.

2) Kişinin Yükümlülükleri;

Kişi,

i. Telegram Pardus Topluluk Takımları guruplarını kullandığı sırada, doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu,

ii. Telegram Pardus Topluluk Takımları guruplarını kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, ortama eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Pardus Topluluğu bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

iii. Telegram Pardus Topluluk Takımları guruplarını kullandığı sırada, zarar verecek veya Pardus Topluluğu başka kişi ya da kuruluşlarla mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

iv. Telegram Pardus Topluluk Takımları guruplarını kullandığı sırada, kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Pardus Topluluğun sorumlu olmayacağını,

v. Telegram Pardus Topluluk Takımları guruplarını kullandığı sırada paylaşılan bilginin Pardus Topluluğun ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (kişinin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, uygulamadan ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Pardus Topluluğun sorumlu olmayacağını,

vi. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

vii. Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

viii. Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

ix. Diğer kullanıcıların servisi veya uygulamayı kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

x. Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

xi. Telegram Pardus Topluluk Takımları guruplarını kullandığı sırada, elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, uygulamanın ve servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Pardus Topluluk dan tazminat talep etmemeyi,

xii. Kurallara aykırı davrandığı takdirde Pardus Topluluk yönetiminin gerekli müdahalelerde bulunma, kişiyi hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

xiii. Kanunlara göre paylaşılması yasak olan bilgileri paylaşmamaya ve yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan mesajları dağıtmamayı,

xiv. "@kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

xv. Telegram uygulamasını tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan kendisinin sorumlu olacağını,

xvi. Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.