E-posta Girişi

Üst Kategori: ROOT Kategori: Üyelik

PARDUS TOPLULUK E-POSTA KULLANIM KOŞULLARI

1) Pardus Topluluk E-Mail Adresi Gizlilik İlkesi; 

a.Pardus Topluluktan e-mail adresi alan kişi topluluk yönetiminin'nin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve geçici bir "şifre" ye sahip olur. 

b. "Kullanıcı adı" kişiye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı kişiye verilmez. 

c. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. İlk kullanımda verilen geçici şifre kullanıcı tarafından değiştirilir, kullanıcı istendiği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır.Pardus Topluluk ve yönetimi, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

 

d. E-mail şifresini unutan kullanıcı Pardus Topluluk yönetimine bizzat müracaat etmek zorundadır. E-mail adresi şifresi kesinlikle telefon ile verilmez.

2) E-Mail Adresi Alan Kişinin Yükümlülükleri; 

Kişi, 

i. Pardus Topluluk Yönetimi, e-mail servisinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde e-mail adresinin iptal edileceğini, 

ii. Pardus Topluluk Yönetimi, e-mail servisini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, bilgi işlem ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Pardus Topluluk Yönetimi''nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 

iii. Pardus Topluluk Yönetimi e-mail hizmetlerinde, site geneline zarar verecek veya Pardus Topluluk Yönetimi'ni başka kişi ya da kuruluşlarla mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını, 

iv. E-mail servisinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Pardus Topluluk Yönetimi'nin sorumlu olmayacağını, 

v. E-mail adresi verilerinin Pardus Topluluk Yönetimi'nin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (kişinin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Pardus Topluluk Yönetimi'nin sorumlu olmayacağını, 

vi. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, 

vii. Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, 

viii. Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, 

ix. Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, 

x. Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, 

xi. Pardus Topluluk Yönetimi e-mail servisini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Pardus Topluluk Yönetimi'nden tazminat talep etmemeyi, 

xii. Kurallara aykırı davrandığı takdirde Pardus Topluluk Yönetimi'nin gerekli müdahalelerde bulunma, kişiyi hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, 

xiii. Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, 

xiv. E-mail "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, 

xv. E-mail hesabını tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan kendisinin sorumlu olacağını, 

xvi. Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

Sayın Üyelerimiz aşağıdaki alandan @pardustopluluk.org uzantılı E-posta hesaplarınızla giriş yapabilirsiniz.

Kullanıcı adı:
Parola:

(bu nedir)