Pardus'da Touchpad Tıklama Sorunu Çözümü

Üst Kategori: Yardım Dokümanları Kategori: Sorun Çözümleri

1. Adım: Başlat-Sistem-Root Doplhin ile yetkili olarak açınız.

2. Adım: "Kök Dizin-etc-modprobe.d" dizinine giriş yapın.

3. Adım: Dizin içinde bulunan "modesetting.conf" dosyasından bir kopyayı aynı dizin içine kopyalayın ve dosya ismini psmouse olarak değiştirin.

4. Adım: "psmouse.conf" dosyasını açın ve içindekileri silin ve yerine options psmouse proto=imps satırı yazın ve kaydet işlemini yapın.

5. Adım: Bilgisayarınızı tekrar başlatın.